8. maj, 2022, Al Jazeera Balkans, Može li Evropa bez plina iz Rusije?

https://balkans.aljazeera.net/news/economy/2022/5/8/igor-dekanic-ljudi-ce-se-morati-naviknuti-na-stednju-energije Gosti: Miodrag Kapor i Igor Dekanić, energetski stručnjak i profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu.

8. maj, 2022, Al Jazeera Balkans, Može li Evropa bez plina iz Rusije? Read More »