Serbian natural gas sector

23. novembar, 2023. Popunjenost podzemnih skladišta prirodnog gasa u EU/Srbiji | Montel energetika.net

Republika Srbija je u ustavnoj obavezi da se pridžava međunarodno potpisanih ugovora što uključuje i poštovanje potpisanih ugovora sa Energetskom zajednicom čija je punopravna članica od 2006. godine. Energetska zajednica sa sedištem u Beču ima relativno česte kontakte sa nadležnim ministarstvom Republike Srbije za rudarstvo i energetiku kao i sa tehničkim osobljem Agencije za energetiku.

23. novembar, 2023. Popunjenost podzemnih skladišta prirodnog gasa u EU/Srbiji | Montel energetika.net Read More »

Scroll to Top