23. novembar, 2023. Popunjenost podzemnih skladišta prirodnog gasa u EU/Srbiji | Montel energetika.net

Republika Srbija je u ustavnoj obavezi da se pridžava međunarodno potpisanih ugovora što uključuje i poštovanje potpisanih ugovora sa Energetskom zajednicom čija je punopravna članica od 2006. godine. Energetska zajednica sa sedištem u Beču ima relativno česte kontakte sa nadležnim ministarstvom Republike Srbije za rudarstvo i energetiku kao i sa tehničkim osobljem Agencije za energetiku. Verujem da je njihovo saopštenje i zaključak zasnovano na adekvatno utemeljenoj analizi i da u skladu sa tom ocenom, R. Srbija može da dostigne minimum od 90% popunjenosti kapaciteta njenih skladišta prirodnog gasa do 1. novembra 2024-te godine. Ako uzmemo u obzir činjenicu da popunjenost skladišta prirodnog gasa u EU (18 od 27 država EU ih ima) već sad krajem novembra 2023. prelazi 90% uprkos činjenici da su države EU značajno smanjile uvoz ruskog prirodnog gasa, pokazuje da je to izvodljivo i za R. Srbiju. I to posebno ako se ima u vidu da R. Srbija, čak i u kratkoročnom roku, može značajno da poveća svoju energetsku efikasnost a time i da smanji svoju potrošnju prirodnog gasa.

Sa druge strane, uprkos zakonskoj obavezi implementacije direktive za prirodni gas, R. Srbija je po poslednjem izveštaju Energetske zajednica za 2022. godinu to ispunila u rangu od 40%. Među obavezama koje R. Srbija treba da uradi je i sertifikaciju svojih skladišta prirodnog gasa u skladu sa direktivom EU 2022/1032. Pored nepoštovanja međunarodno preuzetih obaveza R. Srbije, dodatna otežavajuću okolnost je i neadekvatna kaznena politika Energetske zajednice. Naime po članu 92 ugovora o Energetskoj zajednici, najstroža sankcija državi članici je oduzimanje pravo glasanja kao i neprisustovanje sednicama. U skladu sa tim, implementacija direktive Energetske zajednice vezane za popunjenost skladišta prirodnog gasa će umnogome zavisiti od geopolitičke situacije (odnosa Ruske Federacije, EU i SAD i situacije na frontu u Ukrajini) kao i ekonomskih interesa zainteresovanih strana na tržištu prirodnog gasa u R. Srbiji (pre svega u kojoj meri će Agencija za energetiku, a onda i druge institucije u društvu, profesionalno obavljati svoje zakonom utvrđene obaveze).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top